PERSONVERNERKLÆRING

1 INNLEDNING

Denne personvernerkæringen gjelder for glamiTEC Norge AS og beskriver hvordan vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person eller kunde, og som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte deg. Noen eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse.

glamiTEC Norge AS har søkelys på å ivareta og beskytte alle våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldene lovgivningen. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som; innsamling, registrering og lagring.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet i denne personvernerkæringen. Ved å bestille varer/tjenester fra oss samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerkæringen og den til enhver tid gjeldene lovgivningen. Denne personvernerkæringen kan bli endret med jevne mellomrom for å følge lovverket.

glamiTEC Norge AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn via vår nettside (www.glamitec.no) eller som du på andre måter gir til oss.

2 INNSAMLING
2.1 OPPLYSNINGER DU SELV OPPGIR TIL OSS

Vi behandler de personopplysninger du oppgir til oss når du sender inn en prisforespørsel eller en bestilling, registrerer deg som kunde hos oss, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg. Vi registrerer og behandler i tillegg løpende informasjon om ditt kundeforhold, for eksempel informasjon om din(e) ordre.

2.2 OPPLYSNINGER VI FÅR NÅR DU BRUKER VÅRE NETTSIDER
2.2.1 INFORMASJONSKAPSLER («COOKIES»)

Hvis samtykke er gitt via informasjonskapsel-banneren, så samler vi inn avidentifisert opplysninger om ditt besøk på våre nettsider, www.glamitec.no. Disse opplysningene brukes til nettstatistikk og omfatter blant annet; antall besøk; hvor lenge besøkene varer; hvilke nettlesere og operativsystem som benyttes; språk og land besøket gjøres med/fra; hvilke nettsteder besøkene kommer fra.

Vi benytter oss ikke av andre informasjonskapsler enn de som er tilknyttet nettstatistikk og de som er nødvendige for nettsidens operasjon, som opprettholdelse av personvernbanneren; vi benytter ikke informasjonskapsler for å samle inn sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer på dine samtykker i nettleseren din.

2.2.2 PRISKALKULATOR OG BESTILLINGSSKJEMA

Våre elektroniske hjelpemidler for forhandlere, slik som priskalkulatoren og bestillingsskjema, lagrer ikke informasjonen du fyller inn. Behandling av disse personopplysningene skjer først når du selv overleverer de utfylte skjemaene til oss via e-post eller fysisk.

3 FORMÅL MED INNSAMLINGEN

Vi samler inn personopplysninger for å oppfylle kjøpsavtalen med deg som kunde, eller for å kunne svare på henvendelser beskrevet i punkt 2.2.1. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Artikkel 6.1.a. og 6.1.b.

På vår nettside samler vi inn avidentifiserte informasjonskapsler når du har gitt samtykke om det. Der du har samtykket til det kan personopplysningene benyttes til å gi deg informasjon om våre produkter via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Artikkel 6.1.a.

4 OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse lagres i vårt kunderegister.

Vi har implementert tekniske tiltak for å sikre et hensiktsmessig nivå på sikkerhet. Vi oppbevarer dine personopplysninger i henhold til lovgivningen og har iverksatt tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet og tilgjengelighet. Vi er for eksempel pålagt å ta vare på ordreinformasjon i 5 år av regnskaps- og skattemessige årsaker, men også for å ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon. Dette inkluderer navn og e-postadresse, samt faktura- og leveringsadresse.

5 DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi leverer ikke ut personopplysninger til utenforstående, med unntak av følgende tilfeller:

  1. Ved samtykke fra de opplysningene gjelder.
  2. Med hjemmel i lov eller forskrifter gitt med hjemmel i lov.
  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.
  4. Som ledd i betalingsinnkreving, hvor det foreligger saklige grunner.

Disse punktene er allikevel ikke til hinder for at glamiTEC Norge AS tilgjengeliggjør personopplysninger for de selskapene som etter avtale med glamiTEC Norge AS leder tekniske eller administrativ drift av våre tjenester, f.eks. regnskapsfører. Av sikkerhetsmessige årsaker informerer vi ikke informasjon i nærmere detalj her på nettsiden.

6 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rettigheter til innsyn i de personopplysninger som glamiTEC Norge AS har registret om deg. Du kan også til enhver tid kreve retting eller sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

7 REVIDERING AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerkæringen kan bli endret dersom:

  1. Vår behandling av personopplysninger endres.
  2. Det er nødvendig grunnet endringer i lovverket.

8 KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser rundt glamiTEC Norge AS sin personvernerklæring sendes skriftlig til følgende adresser:

  • glamiTEC Norge AS
  • Postboks 600, 2603 Lillehammer
  • E-post: post@glamitec.no
  • Org.nr.: 998 213 495

Sist endret 27. Mai 2024

glamiTEC - Glassløsninger