glamiTEC’s personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan glamiTEC samler inn og bruker personopplysninger.

glamiTEC, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.glamitec.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for glamiTEC’s behandlinger av personopplysninger på glamitec.no med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å sende prisforespørsel. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Uniweb. Det er kun glamiTEC som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med bestillinger og forespørsler lagres intern på egen server som driftes av glamiTEC, samt faktureringsprogrammet som driftes av Visma Mamut.

Nettstatistikk

glamiTEC samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på glamitec.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra glamiTEC til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Nyhetsbrev

glamiTEC sender ut nyhetsbrev cirka 2-4 ganger per halvår via e-post til våre forhandlere. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.

Innsending av prisforespørsel

På nettsiden kan du sende inn prisforespørsel til oss ved å oppgi blant annet navn, e-post og postadresse og telefonnummer. Personopplysninger vi får inn ved forespørslene blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen.

E-post og telefon

glamiTEC benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Personen mottar e-posten eller telefonsamtalen har ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av forespørsel eller bestilling skrives inn i vårt faktureringsprogram.

glamiTEC’s medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Kontaktinformasjon

E-post: hanstad@glamitec.no

Telefon: +47 959 35 202

Postadresse: Postboks 600, 2603 Lillehammer

Sist endret 25. Mai 2018

glamiTEC AS - Digitaltrykk på glass