GENERELLE SALGSBETINGELSER

1 INNLEDNING

Disse generelle salgsbetingelsene gjelder for salg til forhandlere og andre kunder («Kjøper»), av produkter fra glamiTEC Norge AS («Selger»), med mindre annet er skriftlig avtalt mellom kjøper og selger. Ved å foreta en bestilling hos Selger, aksepterer Kjøper disse betingelsene i deres helhet.

2 PARTENE

Selger er glamiTEC Norge AS, og betegnes i det følgende som selger/selgeren

  • glamiTEC Norge AS
  • Postboks 600, 2603 Lillehammer
  • E-post: post@glamitec.no
  • Org.nr.: 998 213 495

Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3 TILBUD

  • Alle priser oppgis i Norske kroner (NOK) og er inkludert merverdiavgift (MVA), med mindre annet er angitt.
  • Tilbud er ikke bindene og priser er gyldig i 1 måned fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt.
  • Alle priser forutsetter at tilbudets omfang stemmer med den endelige bestillingen.

4 ORDREBEKREFTELSE / AVTALEINNGÅELSE

Kjøper er selv ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen og sjekke at all informasjon og priser er som forventet. Dersom kjøper finner feil eller mangler i ordrebekreftelsen, må selger få beskjed innen 3 virkedager. Hvis selger ikke hører noe fra kjøper innen 3 virkedager er ordrebekreftelsen akseptert. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindene dersom de blir gjentatt skriftlig. Hvis ordrebekreftelsen avviker fra disse generelle salgsbetingelsene, så er det ordrebekreftelsen som gjelder.

5 MÅLANGIVELSE

Alle mål oppgis i bredde x høyde i millimeter, dersom ikke annet er spesifisert. Mål på glass er alltid eksakte glassmål, dersom ikke annet er spesifisert.

6 LEVERING

Leveringstiden vil bli angitt med ordrebekreftelsen. Selger vil gjøre sitt beste for å oppfylle leveringstiden, men kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser utenfor sin kontroll. Risikoen for tap eller skade på leveransen overføres til kjøper ved levering.

7 BETALING

Standard betalingsbetingelser er netto per 10 dager, med mindre annet er avtalt. Leverte varer er Selgers eiendom inntil hele fakturabeløpet er innbetalt.

8 BESIKTIGELSE

Urenheter, skjolder eller andre feil på glass skal være godt synlig på minst 3 m avstand, i vanlig dagslys (ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys). Urenheter som bare er synlig på bestemte tider av døgnet eller bestemte tider av året vil ikke bli akseptert for reklamasjon. Dette ihht. bransjens standard.
På øvrige produkter er det garanti ifølge lov om forbrukerkjøp/kjøpsloven.

9 REKLAMASJON

Kjøper er forpliktet til å besiktige produktet ved levering og umiddelbart melde, skriftlig, eventuelle mangler, skader eller feil til selger. Selger vil utbedre, erstatte med nytt produkt eller avtale et prisavslag ved aksepterte reklamasjoner. Det gis ikke reklamasjonsrett og garantier utover Kjøps-/Forbrukerkjøpsloven. Hvis varen er ytterligere behandlet etter levering bortfaller reklamasjonsretten.

10 ANGRERETT

Retten til å angre kjøpet faller bort ved tilvirkningskjøp, dvs. ved bestilling av spesiallagede produkter, slik som måltilpassede glass.

11 TVISTER

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med disse betingelsene skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Hvis forhandlinger ikke fører til løsning, skal tvistene avgjøres ved de ordinære domstoler i henhold til Norsk lov.

12 ANVENDELIGHET

Selger forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene med jevne mellomrom. Betingelsene gjelder i alle kjøp, men viker for forbrukerkjøpsloven der motstrid foreligger og der loven er ufravikelig.

Sist endret 22. April 2024

glamiTEC - Glassløsninger