Bygg.no

 In Nyheter om oss
Tidligere kokkeverdensmester Terje Næss og hans kompanjong Rune Pal har i flere år servert god mat i Oslo og har ambisjoner om minst en Michelin-stjerne.ONDA som betyr «bølge» på spansk eller «noe glidende» ligger på en gammel kai for tidligere utrustning av båter og restaurant Herbern, som nå er revet.

Fundamentering
– Bygget står fundamentert på stålpæler til fjell. HP-pælene er montert inne i 600 mm stålrør som er fylt med armering og betong. Dette er gjort for å redusere pelenes knekklengde samt å gi dem beskyttelse mot korrosjon i 50 år. Dybde til fjell er opptil ca 35 meter og noe større enn først antatt, forteller prosjekteringsleder Rolf Aase i Peab AS.

Stålrammeløsning
– Opprinnelig hadde prosjektet et romfagverk i limtre med såkalte bæretrær med «trestammer» i betong og «greiner» av treverk. Bæretrærne skulle bære et romfagverk som skulle spenne tvers over byggets lengderetning. Vi fant raskt ut at hvis vi skulle følge anbudsdokumentene, ville det fort bli veldig dyrt, og tilbød i stedet stålrammeløsningen. Antageligvis var det utslagsgivende for at vi lå lavest i pris.

Store stålrammer med ca steghøyde 500 mm bærer hele bygget i hver akse med senteravstand på ca 6,2 m. Det er spenn på bortimot 20 meter. At restauranten ble søylefri ga også mye mer plass og fleksibel innredning, påpeker han.

Fasade
– Fasadeskjermen er formet som deler av fire kjegler som står ved siden av hverandre. Kledningen på skjermen følger kjeglefasongen slik at bordkledningen blir spenningsfri. Bakenfor ligger et stenderverk av Kertobjelker i 48 mm tykk finer og i overkant og underkant en «topp- og bunnsvill» også i Kertofiner, ca 70 mm tykk.

I og med at kjeglene har ulik helling får fasadeskjermens bordkledning en varierende helling som gir et livaktig uttrykk på fasaden. Den samme vinkelen bordkledningen har utvendig kommer også til syne innvendig i en tilsvarende spilevegg i ask.

Veggene har fått en svart akustisk duk under spilene. Skjermens store tykkelse, opptil nesten 1000 mm, gir rom for å skjule stålrammene i den delen der de ligger inne i fasadeskjermen. I og med at skjermen krummer forskjellig langs hele omkretsen, er det ikke noe likt punkt, der skjermen kommer inn mot rammene, men har ulik vinkel hele veien rundt. Jeg har pleid å si at hver av de ca 20 stål-søylene på ytterveggene, blir nesten som «et nytt byggeprosjekt». Arkitekten har gitt oss koordinater for hvert punkt for montasje av fasadeskjermen og kledning mot stålrammene, forklarer Aase.

Utvendig er bygget kledd med vedlikeholdsfri Kebony SYP. Den innvendige spilekledningen til sammen nesten 1200 løpemeter lengde, er levert av Spydeberg-firmaet Ole Svenneby. Spilene har Peabs egne snekkere montert og satt sammen til opptil tre lengder på det lengste. Innbyrdes spileavstand skråner innover fra 44 mm i bunn og til 19 mm i toppen, påpeker Aase.

Structural glazing
Fasadeglasset er 60 mm tykt og består av tre enkelt glass med samlet U-verdi på 0,6 og er levert og installert av Skandinaviska Glassystem AB. Hvert enkelt glasselement er i forskjellig størrelse. Glasset «forsvinner» opp i «himlingen» i underkant av fasadeskjermen og «ned» i gjennom dekket mellom innvendige og utvendige galvaniserte stålrister.

Glassrekkverk
Aase trekker fram det spesielle rekkverket i laminert glass i mezzaninetasjen som er produsert av Lillehammerbedriften GlamiTEC.

– Glassrekkverket består av 32 laminerte glass med et innlagt uregelmessig bølgemønster som varierer fra orange via brunt til blått, for på en diskret måte å samle det åpne rommets forskjellige avdelinger. Glass med bølgemønsteret går også igjen som endevegg i «Fine dining»-avdelingens «Chambre separé».

GlamiTEC er en av svært få bedrifter som kan trykke direkte på glass og laminere trykket i så og si samme prosess. På denne måten vil motivet ligge beskyttet, og glasset være like lett å holde pent som glass uten trykk. GlamiTEC har samarbeidet med glassmester Rolf Berglund AS i prosjektet. Et blikkfang blir vinskapet i glass over to etasjer, som er utført av Berglund.

Ledbelysning
Ledbelysningen, som lyser nedover spilekledningen, er montert rundt kanten av himlingen i en «ledstrimmel» som er festet i en profil på ytterkant av gipshimlingen og går rundt hele byggets omkrets. En tilsvarende «ledstrimmel» sitter i nedkant av fasadeskjermen mot glasset og danner en fin belysning sett utenfra. I Onda Sea er det som grunnbelysning valgt armaturer som ser ut som skyer i taket.

Hettetak
Ventilasjonen besørges av to aggregater på 13.000 kbm og 22.000 kbm for henholdsvis hovedkjøkken og bygget for øvrig. På alle tre kjøkken er det valgt en heldekkende hettetaksløsning i rustfritt stål der hele kjøkkenhimlingen fungerer som en stor avtrekkshette. I hettetakene er det integrert lys, avtrekk og styreluft som hindrer luft å sive ut utenfor hettetaket. Kjøkkenleverandøren Electrolux har fått bistand fra Bærum Rør og AS Elektrisk med installasjonen, sier Aase. I kjøkkenavtrekket er det montert UV-lys for rensing av luft for å unngå eventuell sjenerende lukt.

Humid boards
For å ta i mot «takvannet» fra fasadeskjermen er det montert galvaniserte stålrister på utsiden av fasadeglasset for å hindre at vann spruter opp på de store glassflatene. Under ristene blir vannet ledet ut gjennom huller i selve kaidekket og rett ned i sjøen under.

I tilfelle springflo er det tatt høyde for at vannet kan stå godt over innvendig gulvnivå. Det er brukt «humid boards», en type gipsplate som tåler vann på nedre deler av vegger slik at man unngår å skifte ut hele veggkonstruksjonen i tilfelle en springflosituasjon.

Fasadeskjermen
Fasadeskjermen er utformet i et samarbeid mellom danske MAPT og Tønsberg-firmaet Timber AS.

– En ekstrem komplisert konstruksjon som krever at produksjonen av den gripes an med forståelse for hvordan geometrien er oppbygd. Uten Timbers håndverksmessige og produksjonsmessige kompetanse og MAPTs bidrag i den sammenhengen, hadde ikke bygget fått den utformingen den har i dag, sier daglig leder i Timber, Anders Frøstrup. Det flate taket er forberedt for eventuell uteservering og oppbygget av korrugerte stålplater med isolasjon og taktekking. Det er beregnet i taklasten at man kan legge heller eller tredekke i utearealet.

Avfallskvern
Et kjølt avfallsrom med avfallskvern skal redusere søppelmengden. Utvendige søppelcontainerne er levert av Namdal Ressurs og er et sveitsisk produkt med en såkalt nedkastsøyle for søppel som er synlig over bakken. Under bakken er det en betongcontainer som inneholder en stålcontainer. En kranbil kroker bare på containere og heiser opp, tømmer på bil og setter containeren tilbake.

Tekst og foto: Anne-Beth Jensen

glamiTEC - Glassløsninger